VuiIT Team Google Drive Unlimited

Team.VuiIT.NET là website giúp tạo Bộ nhớ dùng chung miễn phí, tạo Team Drive free, Google Shared Drives không giới hạn dung lượng lưu trữ vĩnh viễn.
Tài khoản thuộc dạng Doanh Nghiệp không phải loại Trường Học!